Gebruiksrechten overeenkomst

v.15-07-2019

Huisdierplein.nl en Plein.nl vinden jouw foto of video zo leuk dat wij deze graag op onze eigen marketing kanalen willen gebruiken. Om dit te verwezenlijken willen wij je vragen of je een overeenkomst aan wilt gaan met ons. Op deze manier kunnen wij jouw User Generated Content (UGC) gebruiken.

Je gaat akkoord met deze gebruiksrechten overeenkomst door te reageren met de hashtag #jahuisdierplein. Je gaat dan akkoord met het volgende:

Je geeft Huisdierplein.nl en Plein.nl het non-exclusieve recht (bijvoorbeeld gebruiksrechten en persoonlijke rechten) om jouw User Generated Content (UGC) te gebruiken, te publiceren en te verspreiden. Dit recht geef je zonder limitatie van tijd (ongelimiteerde periode van tijd), gebied (wereldwijd), inhoud, media (inclusief, maar niet gelimiteerd tot Online (inclusief sociale media)) en intentie tot gebruik.

Het recht omvat het recht om de UGC aan te passen, namelijk het recht om de UGC aan te passen en te combineren met andere elementen zoals tekst of grafische elementen. Huisdierplein.nl en Plein.nl hebben het recht om de besproken rechten door te geven aan andere partijen, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, geaffilieerde bedrijven alsook agentschappen van Huisdierplein.nl en Plein.nl.

Huisdierplein.nl en Plein.nl zijn niet verplicht om de UGC te gebruiken. Als de UGC wordt gebruikt, zijn Huisdierplein.nl en Plein.nl niet verplicht om, maar wel toegestaan om, jouw naam of naam van je sociale media account, en om je sociale media profiel foto te gebruiken, alsook je UGC teksten, inclusief hashtags. Hierbij doe je afstand van alle portretrechten (indien van toepassing) en garandeer je dat je geen claim uit zal brengen richting Huisdierplein.nl en Plein.nl inclusief, maar niet gelimiteerd tot, claims voor portretrechten of attributie, met het oog op de UGC of het gebruik ervan.

De bovengenoemde rechten zullen kosteloos worden verleend.

De gegeven rechten zijn de volgende:

  • “non-exclusief”, wat betekent dat je de UGC voor je eigen doeleinden kunt gebruiken, of anderen jouw UGC laten gebruiken voor hun doeleinden;
  • “gratis” wat kosteloos betekent. We zijn je niets verschuldigd met het oog op ons gebruik van jouw UGC;
  • “voor onbeperkte tijd” wat betekent dat je ons de rechten geeft voor een ongedefinieerde periode;
  • “onbeperkte locatie” wat betekent dat onze rechten overal ter wereld gelden;
  • “niet gelimiteerd tot bepaalde media” wat betekent dat we het recht hebben om de UGC voor alle soorten media te gebruiken.

Door akkoord te gaan met de voorwaarden van deze GEBRUIKSRECHTEN OVEREENKOMST, BELOOF JE ONS

  • Dat je het recht hebt om ons de gebruiksrechten te geven van jouw UGC als hierboven beschreven;
  • Dat je de toestemming hebt van alle personen die zichtbaar afgebeeld zijn in je UGC, dus dat de UGC waar ze zichtbaar in worden afgebeeld, gebruikt kan worden zoals hierboven beschreven;
  • Dat je alle vergoedingen of andere betalingen die mogelijk verband houden met het gebruik van je UGC volledig betaald hebt, en alle nog openstaande bedragen volledig zult betalen;
  • Dat je UGC geen inbreuk maakt op een recht van een derde partij, bijvoorbeeld intellectueel eigendomsrecht of privacy rechten;
  • Dat jij als individu minstens achttien (18) jaar oud bent en, of als wettelijke vertegenwoordiger akkoord gaat met het overdragen van het recht als beschreven hierboven.

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in alle opzichten in overeenstemming met de materiële Nederlandse wet (exclusief de “UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods” alsook alle conflicterende wetten welke zeggen dat de wetten van een andere jurisdictie toegepast moeten worden).

De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle juridische geschillen vanwege of in verband met deze overeenkomst is onze vestigingsplaats.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Plein.nl
Bisonspoor 6006
3605LW Maarssen
Nederland
+31 (0)88 8000 200
[email protected]

Heb je nog vragen of opmerkingen?
Wij zijn momenteel niet aanwezig. Elke werkdag van 08:00 tot 17:00 staan we voor jou klaar.
Telefonisch contact:
Nederland: 088-8000-200
België: 03-8080-294
WhatsApp naar:
088-8000-200
Stuur een e-mail:
[email protected]
Stel je vraag via:
Messenger
* Alle aanbiedingen zijn op basis van de adviesprijs