Actievoorwaarden

Bij Plein hebben we regelmatig gratis extra’s, leuke kortingen en toffe winacties voor je. Op deze pagina staan de details en voorwaarden per actie. De nieuwste acties staan bovenaan. Wanneer een actie afgelopen is, zullen de desbetreffende actievoorwaarden nog een week op deze pagina staan.

Wil je geen enkele actie missen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief! Zo blijf je altijd op de hoogte van onze acties en aanbiedingen.

Voorwaarden 12 Days of Christmas winacties

Van 7 t/m 18 december 2019 organiseert Plein de 12 Days of Christmas op de Facebookpagina van Plein.nl en Huisdierplein. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winacties '12 Days of Christmas' hierna te noemen: "actie", die wordt georganiseerd door Plein.nl, gevestigd te Maarssen aan het Bisonspoor 6006, hierna te noemen: "Plein.nl". Deze promotionele actie wordt op geen enkele manier gesponsord of beheerd door Facebook. U verstrekt uw gegevens aan Plein.nl en niet aan Facebook.nl.

Artikel 1 Algemeen

1. Elk in Nederland en België woonachtig persoon die via Facebook fan is van de Plein.nl Facebook pagina is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.

2. Voor deelneming aan deze actie dien je minimaal 18 jaar te zijn.

3. Medewerkers van Plein.nl die betrokken zijn bij deze actie en door Plein.nl ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

4. Er wordt slechts één prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend.

5. Deelname aan de actie is gratis.

Artikel 2 Gegevens

1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).

2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt, een en ander conform onze privacyverklaring.

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?

1. Deze actie loopt van 7 t/m 18 december 2019.

2. Deelname is gratis.

3. Deelname aan de actie geschiedt door een reactie onder één van de posts van 12 Days of Christmas achter te laten op de Plein.nl Facebook Pagina waarbij je aangeeft waarom je deze producten graag zou willen winnen.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

1. Na einde van de dagacties zal er telkens een winnaar worden geselecteerd die een reactie heeft geplaatst onder de desbetreffende Facebookpost. De winnaars worden door Plein.nl bepaald op onafhankelijke en onpartijdige wijze.

2. Deze winnaars zullen na het einde van de actie bekend worden gemaakt via een reply door Plein.nl op hun deelnemende reactie.

3. Na bekendmaking van de winnaar, dient de winnaar zelf zijn of haar adresgegevens via een privébericht op de Facebookpagina van Plein door te geven aan Plein.nl.

4. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 Prijzen

1. Tijdens de 12 Days of Christmas worden er twaalf prijzen verloot via de Facebookpagina van Plein.nl en twaalf prijzen via de Facebookpagina van Huisdierplein.

2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Plein.nl.

3. De prijs wordt binnen 4 weken na het ontvangen van de adresgegevens van de winnaar thuisgestuurd.

4. Indien een prijs buiten de schuld van Plein.nl niet binnen drie maanden na einde van de actie is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Plein.nl.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.

2. Plein.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot - : - de door haar uitgekeerde prijzen; - het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen; - het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 7 Auteursrechten en medewerking

Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Plein.nl hierbij toestemming om jouw naam en /of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

Artikel 8 Rechten Plein.nl

1. Plein.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Plein.nl hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2. Plein.nl behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 9 Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie of over de website, neem dan contact met ons op via onze Facebook pagina of met onze klantenservice via het gratis telefoonnummer 088-8000 200.

Artikel 10 Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.

3. Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

|